Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies

Captcha image
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies

Informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2

Sou a: Inici>Noticies>Informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2

02/03/2020

- Què és el coronavirus SARS-CoV-2?

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Presenta una simptomatologia

clínica similar a la de la grip (febre, tos i malestar general). El 80% dels casos són lleus. Els

casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies.

 

- Com es transmet?

Per les gotes respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta.

Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls

o la boca d’aquesta.

 

- Què podem fer per protegir-nos?

Cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

• Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment

després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el

moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.

• Evitar el contacte proper (a menys de dos metres) amb persones que pateixen infeccions

respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions.

• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes

sense netejar-los degudament.

 

És important recordar que, actualment a la demarcació, no es recomana l’ús de mascaretes com a mesura de protecció.

Tampoc són necessàries precaucions especials amb l’aigua, els aliments, els animals i altres.

 

- Què cal fer davant la sospita d’estar infectat per coronavirus?

Cal trucar al 061 Salut Respon. Faran una valoració del cas i informaran de les indicacions que

cal seguir.

Les autoritats sanitàries tenen protocols definits i unificats d’actuació en aquests casos per a

contenir la propagació d’aquesta malaltia.

 

A continuació, un llistat de recursos divulgatius que poden ser d’utilitat:

 

- Preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/faqs-sars-cov2.pdf

- Material divulgatiu sobre el coronavirus SARS-CoV2:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

 

- Informació general i actualitzada sobre el nou virus:

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

- Material creat per a difondre entre la ciutadania i guies específiques per a professionals:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

 

- Recursos visuals per a xarxes socials i altres:

https://www.dropbox.com/s/7595rig6ssiuvry/CoronaVirus_XXSS_generic.jpg?dl=0

 

- Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel SARS-CoV 2:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salu

t_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

Informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2
 
 
 

Copyright 2023 Saus, Camallera i Llampaies

Plaça de la Vila, s/n · 17465 Camallera · Tel. 972794030

Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 12 a 15 h. Dimecres de 10 a 15 h i de 18 a 19:30 h. Atenció telefónica diària de 10 a 15 h.

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies